Menu Close

Δελτίο Τύπου – Δράσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, για να τιμήσει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 επιχειρεί ένα μεγάλο, δύσκολο, ωστόσο προκλητικό εγχείρημα υλοποιώντας δράσεις που σκοπό έχουν να βιωθεί αφενός το θεμελιώδες για τους Έλληνες ιστορικό αυτό γεγονός από όλους τους εμπλεκόμενους και πρωτίστως από τους/τις μαθητές και μαθήτριες με τρόπο εξαιρετικό, αφετέρου να αναδειχθεί η ιστορική σημασία του και οι παρακαταθήκες που αφήνει για το μέλλον της χώρας.
Στόχοι όλων των δράσεων / εκδηλώσεων είναι:
α. Η προαγωγή της γνώσης του γεγονότος της Επανάστασης με ό,τι προηγήθηκε και ό,τι ακολούθησε
β. Ο προβληματισμός και η κριτική προσέγγιση γεγονότων περί την Ελληνική Επανάσταση του 1821
γ. Η ανάπτυξη και η κατάθεση σκέψεων και προτάσεων για τη μελλοντική πορεία της χώρας και του Έθνους
δ. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ποικίλης μορφής.

Για την υλοποίηση των στόχων σχεδιάστηκαν οι ακόλουθες δράσεις :
1. Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων εντός του σχολείου στο πλαίσιο των οριζόμενων από σχετικές διατάξεις σε συνεργασία με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΠΕΚΕΣ, ΚΠΕ και φορείς (Μουσεία, Βιβλιοθήκες, ΓΑΚ, Πανεπιστήμιο)
2. Μαθητικό Συνέδριο
3. Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού: ψηφιακή αφήγηση, ψηφιακό μουσείο, ντοκιμαντέρ, ηλεκτρονικό ημερολόγιο
4. Δημιουργία ηλεκτρονικού κόμβου στην ΠΔΕ Θεσσαλίας για την ανάρτηση όλων των εργασιών
5. Μαθητικοί διαγωνισμοί
6. Διοργάνωση Ημερίδων-Διημερίδων (προσυνεδριακών)
7. Συνέδριο

Οι δράσεις αυτές, που σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν με ευθύνη της ΠΔΕ, θα υλοποιηθούν με την συνεργασία και συνεπικουρία όλων των εκπαιδευτικών δομών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας: το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας (ΠΕΚΕΣ), τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελασσόνας-Κισσάβου, Μακρινίτσας, Μουζακίου και Περτουλίου-Τρικκαίων, και – ως εικός – τις /τους εκπαιδευτικούς τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΠΔΕ Θεσσαλίας. Όλες και όλοι προσφέρουμε στη Θεσσαλία και στην Ελλάδα μια ουσιαστική πρόταση τιμής.
Πρόταση η οποία το πρώτον υλοποιήθηκε με την συμμετοχή 400 περίπου έργων ζωγραφικής με πηγή έμπνευσης την Επανάσταση του 1821 που κατατέθηκαν από μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων των σχολικών μονάδων Θεσσαλίας για την ανάδειξη των καλύτερων που θα αποτελέσουν την αφίσα και τον λογότυπο της σύνολης δραστηριότητας. Όλα τα έργα φωτογραφήθηκαν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την οργάνωση των εκδηλώσεων αυτών. Η διεύθυνσή της είναι https://pdethess1821.sites.sch.gr .
Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτάται οτιδήποτε αποτελεί προϊόν όσων θα εμπλακούν ενεργά σε μία ή περισσότερες δράσεις. Η οργάνωσή τους θα πραγματοποιηθεί με βάση τρεις ετικέτες:
(α) τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία απευθύνονται (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο-λύκειο),
(β) τη θεματολογία τους (Αρχαία κληρονομιά και Ελληνική Επανάσταση, Η εκκλησία και ο ρόλος της, Νεοελληνικός διαφωτισμός, Εκπαίδευση και καλές τέχνες, Διπλωματικές σχέσεις και πολεμικές επιχειρήσεις, Λαογραφία – Διατροφή, ενδυμασία, λαϊκές τέχνες, μύθοι και παραδόσεις, λατρεία, καθημερινή ζωή, Οικονομία – γεωργικές, αγροτικές, περιβαλλοντικές καταγραφές, βιοτεχνία, ναυτιλία) και
(γ) το είδος τους (βίντεο, κείμενο, ηλεκτρονική παρουσίαση). Όλες οι προτάσεις θα φέρουν τα στοιχεία των δημιουργών τους.

Η καταγραφή και η ανάρτηση των δραστηριοτήτων θα οργανωθούν από τις Ομάδες Συντονισμού που λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Αυτές αποτελούνται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων κάθε Διεύθυνσης και τους Εκπαιδευτικούς. Οι Ομάδες Συντονισμού θα φροντίσουν την οργάνωση των δύο Πανθεσσαλικών Μαθητικών Συνεδρίων, ένα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, με θέματα που σχετίζονται με την Επανάσταση του 1821 και τις παρακαταθήκες που αφήνει για το μέλλον της πατρίδας μας. Στα Πανθεσσαλικά Μαθητικά Συνέδρια θα δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να καταθέσουν τις σκέψεις τους υπό την καθοδήγηση των Εκπαιδευτικών τους.
Από την οργάνωση αυτή δεν μπορούσαν να απουσιάζουν δομές πολιτισμού που κινούνται γύρω από την Εκπαίδευση. Στην πρόσκλησή μας πρέπει να τονίσουμε πως ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σχεδόν όλες οι δομές. Έτσι αναπτύχθηκε συνεργασία με Μουσεία, Βιβλιοθήκες και τα Παραρτήματα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, όλης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να δραστηριοποιηθεί συνεργατικά όλη η Εκπαιδευτική Κοινότητα με τους φορείς αυτούς με επιδίωξη να μην «σβήσει» με το τέλος της επετειακής χρονιάς αλλά να συνεχιστεί και να εμπλουτίζεται. Στο ίδιο πλαίσιο θα αναπτυχθούν συνεργασίες και με φορείς πολιτισμού, όπως ΔΗΠΕΘΕ, Λύκεια Ελληνίδων κ.α. Τα οφέλη αυτών των συνεργασιών φυσικά θα είναι αμφίδρομα.
Για όλες τις συνεργασίες με τους φορείς αυτούς θα γίνεται εγκαίρως αναλυτική ενημέρωση, ώστε να υλοποιούνται δράσεις επ’ ωφελεία των μαθητών /μαθητριών με ανάλογη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ήδη έχουν υλοποιηθεί από το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας επιμορφώσεις με θέμα τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων για την Επανάσταση του 1821. Η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για την καλλιέργεια πολυγραμματισμών και έκφρασης των εικαστικών ανησυχιών των μαθητών/τριών προσφέρεται και ως διέξοδος από τις ιδιαίτερες συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Παράλληλα, και προκειμένου να καλυφθεί το επιστημονικό ενδιαφέρον για την περίοδο αυτή, οργανώνεται Συνέδριο με θέμα: «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές». Σκοπός του είναι η ανάδειξη της συμμετοχής της Θεσσαλίας στα εθνικοαπελευθερωτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά δρώμενα που διαμόρφωσαν τη νεοελληνική ταυτότητα, στην προεπαναστατική, επαναστατική και μετεπαναστατική περίοδο μέχρι την απελευθέρωσή της και την ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό. Οι Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:
1. Η συμβολή της Θεσσαλίας στη δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους (Θεσσαλοί αγωνιστές, διαφωτιστές και οραματιστές, ο ρόλος της Εκκλησίας, εκπαίδευση και σχολεία).
2. Επανάσταση και θεσσαλικές επαναστάσεις: από την εθνική παλιγγενεσία στην θεσσαλική ενσωμάτωση (τόποι, πρόσωπα, πολεμικές επιχειρήσεις)
3. Η Θεσσαλία και το πρόταγμα της εθνεγερσίας: διεκδικώντας την ελευθερία κατά τον 19ο αιώνα (πολιτικές δυνάμεις, συσχετισμοί, κόμματα και ιδεολογικές τάσεις, διπλωματικές σχέσεις, εξωτερική πολιτική)
4. Παλιά και «αλύτρωτη» Ελλάδα: τόσο κοντά, τόσο μακριά (οικονομικές και πολιτικές σχέσεις, νοοτροπίες, θεσμοί, πληθυσμιακές ροές, πολιτισμικές επαφές)
5. Οι οικονομικές και τεχνολογικές υποδομές της Θεσσαλίας κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης (εμπόριο, αγροτική παραγωγή, βιοτεχνία, βιομηχανικές καταγραφές, ναυτιλία)
6. Αναμνήσεις από το ’21 στη Θεσσαλία (εορτασμοί, συλλογική μνήμη και αναπαραστάσεις της ελευθερίας, δημοτικό τραγούδι, μνημεία, λογοτεχνικά κείμενα)
7. Από τους Οθωμανούς στους Τούρκους (Τοπικοί αυτο- και ετεροπροσδιορισμοί ταυτότητας μέσα από τον Θεσσαλικό τύπο, λογοτεχνικές πηγές, ιστορικά κείμενα εποχής κά.)
8. Λαϊκός πολιτισμός, ανασύσταση της καθημερινότητας μέσα από υλικές και άυλες μαρτυρίες και περιηγητικά κείμενα (ενδυμασία, διατροφή, κατοικία -κοινωνική οργάνωση του χώρου, λαϊκή τέχνη, μύθοι και παραδόσεις, δημοτικό τραγούδι, λατρεία, παραμύθι, χορός, μουσική, τέχνες)
9. Τα θεσσαλικά μνημεία στην εποχή της Επανάστασης και οι περιπέτειές τους (αρχαία κατάλοιπα, βυζαντινά μνημεία, σύγχρονη αρχιτεκτονική)
10. Η θεσσαλική διασπορά και οι μετακινήσεις σε οθωμανικά κέντρα στα χρόνια της επανάστασης
11. Η Θεσσαλία στη σύγχρονη Ελλάδα – προοπτικές στη διαμόρφωση του «αύριο» της χώρας μας.

Στο Συνέδριο που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021, καλούνται να καταθέσουν προτάσεις για εισήγηση Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Π. των Α.Ε.Ι., Εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας, Ερευνητές /Ερευνήτριες και Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/Φοιτήτριες. Τα Πρακτικά του συνεδρίου, μετά από επιμέλεια των τελικών πλήρων κειμένων των εισηγήσεων, θα εκδοθούν ηλεκτρονικά σε e-book. Οδηγίες και πληροφορίες για το Συνέδριο, την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή καθώς και τις κρίσιμες ημερομηνίες και οδηγίες συγγραφής έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ήδη επεξεργάζεται τα πιθανά σενάρια για τις συνθήκες διεξαγωγής του Συνεδρίου, ετοιμάζοντας προτάσεις που προβλέπουν την πραγματοποίησή του σε συνθήκες είτε εξ αποστάσεως είτε εκ του σύνεγγυς.
Του Συνεδρίου θα προηγηθούν προσυνεδριακές δράσεις που θα αναπτυχθούν στις Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου να αναδειχθούν στοιχεία της τοπικής ιστορίας. Οι δράσεις αυτές θα οργανωθούν από τις Ομάδες Συντονισμού κάθε Περιφερειακής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Αντιπεριφέρειες, τους Δήμους, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Δομές Πολιτισμού με την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας.
Ο συντονισμός όλων των δράσεων επιτυγχάνεται από την Οργανωτική Ομάδα, που αποτελείται από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαιδευτικούς και Στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Όλες οι δράσεις που αναφέρθηκαν θα είναι στη διάθεση όλων των μαθητών/τριών και των Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων της Θεσσαλίας, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων. Ο σχεδιασμός και η κατάθεση του συνόλου των δράσεων διαπνέονται από συλλογικό αίσθημα ευθύνης.

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

Δρ. Γεώργιος Δοδοντσάκης